Ilustracja: wyraz "Description" ułożony z kostek scrabbleZastosowanie nowych technologii staje się coraz bardziej powszechne i przyczynia do zwiększania dostępności i udogodnień w życiu codziennym. Stawia również przed nowymi wyzwaniami opanowania umiejętności obsługi różnych urządzeń elektronicznych, uczenia się możliwości stosowania i wykorzystywania ich wspomagającej roli.

Środowisko Lasek od początku próbuje budować wiedzę tyflologiczną, podejmować nowe zadania i wyzwania w tym dające nowe szanse zawodowe dla osób niewidomych. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach poszukując dróg rozbudowy form pomocy, choć realistycznie patrząc na aktualną sytuację na rynku pracy niejednokrotnie powiązaną z brakiem perspektyw zatrudnienia, powołało w sierpniu 2017 roku Spółkę z o. o. TONO Praca Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej. Celem jej jest tworzenie narzędzi umożliwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, oraz tworzenie miejsc pracy, a także  poszukiwanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie i rehabilitację osób niewidomych. Rozwiązania, nad którymi obecnie w Spółce trwają prace prezentowane są na terenie działu Tyflologicznego w Laskach. Należą do nich: tabliczki informacyjne z mikrodeskrypcją (tak nazwaliśmy zestaw informacji umieszczony w tagu NFC i QR kodzie. Może to być na przykład opis wyglądu danego pomieszczenia, możliwość uzyskania połączenia telefonicznego albo otwarcia strony internetowej. Mikrodeskrypcja może zostać wykorzystana do oznakowań pomieszczeń, jak również innych obiektów, umożliwiając dostęp do informacji osobom z dysfunkcją wzroku. Rozwiązanie dedykowane jest osobom posługującym się smartfonami wyposażonymi w czytnik NFC i QR kod oraz odpowiednie aplikacje) przy produkcji, których zatrudnieni mogą być nasi absolwenci szkół specjalnych.  Tabliczki udostępniają osobom niewidomym, słabowidzącym i widzącym podstawowe dane, przekazywane za pomocą następujących sposobów komunikacji: numer lub nazwa pomieszczenia zapisana alfabetem brajla; wypukły, czarodrukowy numer lub nazwa pomieszczenia;  numer i nazwa pomieszczenia zakodowana za pomocą QR kodu;  mikrodeskrypcja zawarta w tagu NFC, w którym zapisany jest opis wyglądu pokoju, łazienki, wskazane miejsca instalacji gniazdek elektrycznych, oraz numer telefonu dający możliwość uzyskania szybkiego połączenia w sytuacji, w której potrzebujemy pomocy. Dwa ostatnie rozwiązania dedykowane są osobom posługującym się smatrfonami wyposażonymi  w odpowiednie aplikacje.

Kolejnym tematem, którym zajmuje się Spółka są prace nad  „Inteligentnym Głośnikiem” sterowanym polską mową, umożliwiającym dostęp do informacji znajdujących w internecie oraz sterowanie urządzeniami w ramach inteligentnego domu. Urządzenie dzięki temu dostępne jest również dla osób wykluczonych cyfrowo, to znaczy nieposługujących się na co dzień smartfonem lub  komputerm. Za pomocą komend głosowych możemy sterować inteligentnymi żarówkami, standardowym oświetleniem, inteligentnymi gniazdkami elektrycznymi, korzystać  z treści audio dostępnych na YouTube, słuchać radiowych stacji internetowych, podkastów, audiobooków, uzyskać informację o godzinie, bieżącej dacie, pogodzie i wielu innych. Spółka TONO Praca dysponuje równie ż oprogramowaniem umożliwiającym pracę osób niewidomych w Contact Center, dając w ten sposób możliwości pracy osobom niewidomym. W Dziale Tyflologicznym możliwe jest  przetestowanie działania zaawansowanego ekspresu do kawy dostępnego dla osób niewidomych za pomocą udźwiękowionego smartfona lub tabletu. Można też zapoznać się z funkcjonowaniem systemu znaczników dźwiękowych TOTUPOINT wspomagających nawigację osób niewidomych. Kolejnym prezentowanym rozwiązaniem są tabliczki wyposażone w  sygnalizację dźwiękową, która ułatwi dojście osobie niewidomej do właściwych miejsc w budynku. Będzie to pierwsza tego typu, eksperymentalna instalacja na świecie udostępniająca dane za pomocą pięciu sposobów przekazywania informacji. Od początku roku odwiedzają nas grupy interesujące się nowoczesnymi technologiami, dla których prowadzimy prezentacje i szkolenia dotyczące naszych rozwiązań. Wśród nich najczęściej odwiedzającą nas grupą zainteresowaną nowymi technologiami byli uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”. Zapraszamy do odwiedzania naszego Działu Tyflologicznego 

Materiał partnerski Działu Tyflologii OSW Laski ; Autorzy: Jan Gawlik, s. Benita Hadamik; przedruk za zgodą.

 

 

 

 

Author