Czym jest Guangrong Assistant?

Jest to niewielkich rozmiarów program, dodający do naszego systemu funkcję rodem z czytników ekranu na systemy mobilne, tj. ikony dźwiękowe na poszczególne zdarzenia zachodzące w naszym systemie.Oprócz tego, program posiada jeszcze kilka małych, acz bardzo przydatnych funkcji takich jak na przykład odczytywanie powiadomień systemowych osobnym głosem, czy też szybkie „zabijanie” procesów przy pomocy jednego skrótu klawiszowego (Win+CTRL+DEL)

Instalacja programu

Niestety, jako że Guangrong Assistant pochodzi z Chin, jego interfejs również jest po chińsku. Jednakże, istnieją narzędzia umożliwiające tłumaczenie programu na nasz język ojczysty (o tych narzędziach napiszę  w jednym z kolejnych artykułów). Aplikację pobieramy natomiast stąd.

Uwaga! Przed instalacją wymagana jest zmiana nazwy pliku na nazwę niezawierającą chińskich znaków, na przykład dla mnie jest to „Guangrong Setup.exe”.

Instalacja programu jest bardzo prosta. Najpierw naciskamy kombinację klawiszy ALT+N. Potem lądujemy w oknie z wyświetlonym dziennikiem najnowszych aktualizacji, wciskamy ALT+I. W tym miejscu możemy zmienić ścieżkę dla plików programu, jednakże w większości przypadków ścieżka domyślna wystarczy. Wciskamy ponownie ALT+I, i program się instaluje. Jeżeli zależy nam tylko na zdarzeniach dźwiękowych, możemy go już uruchomić z poziomu skrótu na pulpicie i zapomnieć. Jednakże, jak wspominałem wyżej, program zawiera inne przydatne funkcje.

Okno główne programu

Aby wywołać okno główne aplikacji, naciskamy kombinację klawiszy CTRL+WIN+F12. Wylądujemy wtedy w oknie składającym się z listy i kilku przycisków. Opis listy (od góry) znajduje się poniżej:

  • Wyświetl listę zasobnika systemowego: wyświetla listę ikon zasobnika. Pod tabulatorem mamy przyciski: Kliknij, podwójne kliknięcie, kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
  • Tłumacz: Pole edycji do wpisywania tekstu i dwie listy rozwijane, odpowiednio dla języka źródłowego i docelowego
  • Przeszukiwanie muzyki: w pole edycji wpisujemy frazę, wciskamy enter i mamy listę wyników. Enterem odtwarzamy, CTRL+D pobiera zaznaczony utwór.
  • Pozostałe trzy opcje to kontakt z autorem, strona programu i wyjście.

Pozostały nam jeszcze przyciski pod listą:

  • Ustawienia głosu: w niej lista rozwijana wyboru karty wyjściowej, głosu, potem suwaki odpowiednio prędkość, wysokość, głośność.
  • ustawienia asystenta: tam pola wyboru: startuj z systemem, odtwarzaj dźwięki, czytaj powiadomienia.

Podsumowanie

Jakwidać z powyższego artykułu, Guangrong Assistant może być pożytecznym oraz ciekawym programem do naszej kolekcji oprogramowania. Prostota i mnogość funkcji oraz mały rozmiar czynią ten program naprawdę dobrym, a ciągłe aktualizacje powodują, że możemy stale spodziewać się czegoś nowego.

Jeżeli ktoś zdecydował się już wypróbować program, zapraszamy do dyskusji na jego temat w komentarzach.