Dzieje się

O Stowarzyszeniu

EyeSoft.pl powstało w 2018 roku. Celem stowarzyszenia jest propagowanie idei dostępności i oprogramowania stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie Wolnego i Otwartego oprogramowania w Polsce. Swoje cele realizujemy poprzez:

1. Prowadzenie portalu Internetowego EyeSoft.pl zawierającego recenzje oprogramowania komputerowego.

2. Organizację spotkań i wyjazdów, konferencji poświęconych działalności Portalu EyeSoft.pl oraz dostępności oprogramowania komputerowego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

3. Udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych promowaniu idei otwartego oprogramowania oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Stowarzyszenie… to ludzie

Członkami Stowarzyszenia są zarówno osoby zdrowe, jak i niepełnosprawne. Przez wspólne realizowane celów łamiemy bariery społeczne, a niepełnosprawności nie przeszkadzają nam w tym, aby wspólnie robić to, co lubimy nie tylko z pożytkiem dla siebie, ale i innych. Mamy mnóstwo pomysłów i chcemy je realizować, niestety brakuje chcących realizować tę piękną i ważną ideę wspólnie. Jesteśmy otwarci na nowych ludzi i pomysły.