W  ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizuje prelekcję oraz spotkania na temat wykluczenia cyfrowego, dostępnego i otwartego oprogramowania. Działania te kierowane są głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób starszych.

Interesują mnie…

Spotkania dla uczniów Ośrodków prowadzących kształcenie osób niewidomych i słabowidzących / spotkania dla uczniów szkół ogólnodostępnych

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Zrozum, zobacz, korzystaj” – więcej informacji na stronie projektu.

 

Spotkania otwarte – dla wszystkich zainteresowanych.

W przygotowaniu