W  ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizuje prelekcję oraz spotkania na temat wykluczenia cyfrowego, dostępnego i otwartego oprogramowania. Działania te kierowane są głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób starszych.

Informator

Udostępniamy Państwu informator o projekcie – to tam znajdują się najważniejsze informację dotyczące realizowanego przez nas projektu pn. „Zobacz, zrozum, korzystaj”.