W  ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizuje prelekcję oraz spotkania na temat wykluczenia cyfrowego, dostępnego i otwartego oprogramowania. Działania te kierowane są głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób starszych.

Interesują mnie…

Spotkania dla uczniów Ośrodków prowadzących kształcenie osób niewidomych i słabowidzących / spotkania dla uczniów szkół ogólnodostępnych
Zakończyliśmy realizację projektu w 2018 roku. Projekt będzie kontynuowany w 2019 roku. Szczegóły podamy po 20 stycznia 2019   

 

Spotkania otwarte – dla wszystkich zainteresowanych.

Zakończyliśmy realizację projektu w 2018 roku. Projekt będzie kontynuowany w 2019 roku. Szczegóły podamy po 20 stycznia 2019