O dostępnym Apple słów kilka, czyli jak produkty z nadgryzionym jabłuszkiem sprawują się w ręku osoby niepełnosprawnej.

Słowo wstępu Świadomość, że dziś osoba niepełnosprawna aktywnie uczestniczy w życiu Internetu jeszcze dwadzieścia lat temu była społeczeństwu zupełnie obca z uwagi na fakt, że to właśnie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto intensyfikować działania na rzecz włączenia osób niewidomych do korzystania z dobrodziejstw ówczesnej techniki, choć pierwsze próby rozpoczęto jeszcze w latach osiemdziesiątych. Z roku na rok ogólnodostępne technologie mocno ewoluowały zarówno w strefie sprzętu, jak i oprogramowania…