Strona internetowa dostępna dla każdego, czy to możliwe? Grzechy i grzeszki twórców stron internetowych

Temat dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością  dla wielu nie istnieje Nie chodzi o instytucję, bo w tym przypadku kwestia ta została uregulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Aby strony internetowe były w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami każdego rodzaju, w tym także z…

Audiodeskrypcja… czyli jak dzięki słowom i technice zobaczyć to czego nie widać

Osoba niewidoma w kinie, teatrze, wystawie obrazów, czy to możliwe? Skąd wie, co znajduje się na ekranie, scenie czy obrazie. Ten wpis rozpoczyna serię o audiodeskrypcji. Zapraszam do czytania Co to jest audiodeskrypcja? Audiodeskrypcja to usługa i osiągnięcie techniczne dla osób niewidomych i słabowidzących, która opisuje takie rzeczy jak: opisy bohaterów w filmach, czyta wszystkie napisy, które są w filmie lub sztuce teatralnej, opisuje mimikę, miejsce akcji, gestykulację. Jest ona też wykorzystywana w muzeach, w…