No to jedziemy…Alarm! Uwaga! To twój przystanek!

W tym artykule chciałbym podtrzymać tezę że „Docieranie do domu za pomocą aplikacji lokalizacyjnych jest wygodne a przede wszystkim bardziej bezpieczne niż  bez nich”. Tę tezę chciałbym podtrzymać, krótko prezentując aplikację Seeing Assistant Alarm GPS. Aplikacja występuje w dwóch wersjach: lite (darmowej) oraz oczywiście płatnej.

Wprowadzenie

Jakiś czas temu pisałem o Seeing Assistant Home czyli o twoim „asystencie w czynnościach domowych”. Teraz przyszedł czas na kolejną aplikację z tej gałęzi czyli Seeing Assistant Alarm GPS.Mówiąc krótko: Będziemy się doktoryzować na temat dojazdu do właściwego przystanku bez jego przeoczenia. Na początek wyjaśnię czytelnikom, do czego w ogóle służy prezentowana aplikacja?Najkrócej rzecz ujmując Seeing Assistant Alarm GPS to narzędzie pozwalające informować nas o naszym bieżącym położeniu oraz zgodnie z nazwą alarmować nas, gdy będziemy się zbliżać do   lokalizacji, która jest celem naszej wędrówki.

Nazewnictwo i opis poszczególnych zakładek w Seeing Assistant Alarm GPS

Narzędzie w swym głównym oknie posiada takie zakładki jak: ekran główny, alarmy, ustawienia, więcej. Teraz w kolejnych paragrafach będziemy omawiać każdą z nich.

Ekran główny

Jest to najważniejsza zakładka aplikacji. Zatrzymajmy się przy niej dłużej i omówmy poszczególne elementy.

  • Sprawdzenie odległości do najbliższego alarmu (Uwaga: Aby to uczynić, należy zaznaczyć wybrany alarm. W przeciwnym razie usłyszymy komunikat „Brak aktywnych alarmów”). Gdy zaznaczymy wybrany alarm usłyszymy komunikat o:   najbliższym celu, nazwie alarmu oraz odległości do niego.
  • informacja o dokładności sygnału GPS oraz: wysokości, prędkości i  kierunku poruszania się względem poziomu morza.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że dokładność sygnału GPS rzędu 10 m oznacza  bardzo dobrą jakość sygnału. Ponadto znajdują się informacje o aktualnym naszym położeniu oraz funkcja „Gdzie jestem?” Pozwalająca sprawdzić naszą lokalizację.Należy przy tej okazji zaznaczyć rzecz bardzo ważną: W miejscach mniej rozbudowanych czy na dwupasmowych przejściach przez ulicę dane o naszym położeniu  i adres naszej lokalizacji mogą być niekompletne i niedokładne.  Kolejny ważny element znajdujący się na ekranie głównym to przycisk włączający i wyłączający monitorowanie dwupozycyjne. Wyjaśnijmy czym jest monitorowanie dwupozycyjne. Najprościej definiując: Jest to dostarczana przez program informacja o adresie w obrębie lokalizacji w której się znajdujemy.  Ostatnie dwie funkcje ekranu głównego są stricte związane z właściwym przeznaczeniem  prezentowanej aplikacji. Ostatnie dwie funkcje ekranu głównego są stricte związane z właściwym przeznaczeniem  prezentowanej aplikacji. Są to: Są to: „Znajdź adres” czyli funkcja pozwalająca na wpisanie, lub podyktowanie adresu, który nas interesuje np. Kraków Reymonta 22 a także  „Dodaj  aktualną pozycję do alarmów”  czyli funkcja umożliwiająca pobieranie współrzędnych geograficznych naszego położenia   a następnie zapisywanie go na liście alarmów, pod dowolną nazwą. .( Jeśli  wykonamy tę akcję w  lokalizacji, dla której  przypisane zostały jakieś dane adresowe, to aplikacja domyślnie wpisze jego dane – nazwa i nr ulicy oraz nazwa miejscowości. Dane te oczywiście można zapisać pod dowolną inną nazwą).

Alarmy

Teraz przechodzimy chyba do najbardziej istotnej dla Seeing Assistant Alarm GPS zakładki czyli „Alarmy”. W jej obrębie możemy wyszukiwać, filtrować oraz edytować nasze sygnały. Warto zatrzymać się przez krótką chwilę przy opcji edytowania naszych oznajmień dźwiękowych. Okno edycji umożliwia bowiem: robienie kopii zapasowej alarmów, , przesyłanie punktów z Seeing Assistant Move  do Alarm GPS jako naszych sygnałów czy wysyłanie poprzez e-mail naszych dźwięków w formacie plików .gpx. Alarm rozumiemy nie tylko jako sygnał, ale też punkt docelowy przez nas wybierany. Niestety we wspomnianej we wprowadzeniu darmowej wersji aplikacji możemy wybrać tylko jeden alarm czyli jeden punkt dziennie. 

Monitorowanie

Tutaj możemy ustawić czasowy odstęp informowania nas o adresie  w obrębie którego się znajdujemy oraz o tym czy chcemy być informowani zawsze czy tylko wtedy, gdy się przemieścimy.

Domyślne ustawienia alarmów.

Tutaj wybieramy wartość dalszego oraz bliższego promienia alarmu oraz dźwięki dla każdej z tych wartości. Wybieramy również liczbę powtórzeń tych sygnałów dźwiękowych.

Tutaj wybieramy wartość dalszego oraz bliższego promienia alarmu oraz dźwięki dla każdej z tych wartości. Wybieramy również liczbę powtórzeń tych sygnałów dźwiękowych.

Powiadomienia lokalne (wyskakujące powiadomienia)

Jest to unikatowa opcja narzędzia Seeing Assistant Alarm GPS pozwalająca na pojawienie się powiadomień tej aplikacji nawet wtedy, gdy jest ona zminimalizowana. Należy jednak pamiętać, że aby ta funkcja działała poprawnie należy upewnić się czy w naszym urządzeniu są włączone usługi lokalizacji. Jeśli tak nie jest należy:  wejść w Ustawienia>Prywatność>Usługi lokalizacji i je włączyć. Następnie należy zobaczyć czy są one uruchomione dla programu Seeing Assistant Alarm GPS. Jeśli nie, należy je uruchomić.

Synteza mowy

Ostatnią opcją zakładki Ustawienia w programie Seeing Assistant Alarm GPS jest synteza mowy. Umożliwia ona ustawienia parametrów systemowej syntezy mowy (nie VoiceOvera) takich jak prędkość syntezy mowy oraz jej głośność.  Dochodzimy do końca naszej podróży po świecie Seeing Assistant Ostatnim przystankiem jest zakładka Więcej. Pare dni temu nazwałem tę zakładkę roboczo „zakładką informacyjną”.Jeżeli omówię poszczególne jej elementy zobaczycie dlaczego.Tymi częściami zakładki, na których się skupimy są: O aplikacji, Nasze inne aplikacje, Warunki korzystania z aplikacji oraz Wyślij Log.

Wyślij LOG.

Zakładka umożliwiająca interakcję z twórcami aplikacji poprzez przesyłanie do nich opisów jej błędów w działaniu.

Podsumowanie

Moja prezentacja Seeing Assistant Alarm GPS to krótkie streszczenie jej najważniejszych zakładek oraz w ich obrębie poszczególnych funkcji bądź elementów. To oczywiście tylko teoria. Mam jednak nadzieję, że swą prezentacją potwierdziłem wysnutą na początku tezę a mój artykuł zachęci osoby niewidome, słabowidzące oraz poruszające się po nowym dla siebie mieście do  głębszego zapoznania się z narzędziem oraz jego używania.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.